Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Hankkeen tulosten hallinta

Hankkeen tulosten hallinnassa

 

  • kiinnitetään huomiota siihen, että tulokset ovat löydettävissä, ymmärrettävissä ja tarvittaessa uudelleenkäytettävissä
     
  • huolehditaan julkaisujen, hankkeessa kerättyjen aineistojen ja muiden mahdollisten hanketyössä syntyneiden tulosten säilytyksestä ja löydettävyydestä
     
  • julkaisujen tiedot ilmoitetaan JUSTUS-järjestelmän kautta julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisut tallennetaan mahdollisuuksien mukaan Theseukseen
     
  • Säilytettävien avattavien aineistojen kuvailutiedot tallennetaan Qvaimeen ja aineistot IDA Datan  säilytyspalveluun (CSC)