Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Avoimuus yritysyhteistyöhankkeissa

  • Avoimet toimintamallit ovat mahdollisia myös sellaisissa TKI-hankkeissa, jotka toteuteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa.
     
  • Yritysyhteistyöhankkeen suunnittelua ja toteutusta helpottamaan on laadittu suositus ja tarkistuslista, joka on syntynyt suomalaisen tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän yhteistyönä.
     
  • Suosituksessa kerrotaan, miten yritysyhteistyössä syntyviä tutkimustuloksia ja -aineistoja voidaan hyödyntää ja/tai levittää turvallisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti.
     
  • Suositus sisältää myös kaupallistamiseen liittyvät näkökohdat. Centrian TKI-toiminnan ohjeistus tulosten kaupallistamisesta löytyy MFilesista ID13943.