Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Verkkolähteet

Sähköisissä lähteissä, esimerkiksi Internet-sivuissa ja sähköisissä kirjoissa, käytetään edellä kuvattuja ohjeita lähteestä riippuen. Lähdeviitteeseen merkitään siis yleensä kirjoittajan nimi, vuosiluku ja sivunumerot. Tarkempi lähdetieto verkko-osoitteesta merkitään vain lähdeluetteloon. Sivut merkitään aina, jos ne vain löytyvät lähteestä.

Internet-sivu: (Lahti 2015)
Sähköinen kirja: (Luopa, Karvonen & Jokela 2014)

 

Mikäli sähköisestä kirjasta puuttuu sivunumerointi, viittaukseen merkitään se luku tai kappale, johon lainaus sijoittuu. Viitteessä voidaan käyttää joko luvun numeroa tai sen otsikkotekstiä.

Jos kirjan luvut on numeroitu:

(Varhela & Virtanen, luku 5)


Jos lukuja ei ole numeroitu, viittaus tehdään luvun nimellä:

(Varhela & Virtanen, luku "Tuotemerkinnät")

 

Lähdeviite voidaan tehdä vielä tarkemmaksi viittaamalla lähdeaineiston tiettyyn kappaleeseen. Tällöin viitteeseen merkitään mukaan kappaleen ensimmäiset sanat:

(Varhela & Virtanen, luku 5, kappale "Ostajaa ei saa johtaa harhaan")
Tai
(Varhela & Virtanen, luku "Tuotemerkinnät", kappale "Ostajaa ei saa johtaa harhaan")Mikäli Internet-sivulle ei löydy muuta tekijää kuin sivujen ylläpidosta vastaava organisaatio, se merkitään tekijäksi.

(Kirjastoseura 2019)

 

Mikäli  tuottajaorganisaatio ei ole tiedossa, merkitään viitteeseen  teoksen/artikkelin nimi tai verkkosivun otsikko. Ellei julkaisun sivulta löydy vastaavan henkilön, organisaation tms. nimeä, kannattaa kuitenkin harkita, voiko julkaisua ollenkaan käyttää lähteenä.

(Ihmissuhdeympyrä 2017)

 

Verkkosivun otsikkoa voidaan käyttää myös silloin, jos viittaaminen verkkosivun  otsikon mukaan on täsmällisempi tapa ilmaista lähde kuin viittaaminen organisaation mukaan. Syy voi olla esimerkiksi se, että julkaisijaorganisaation verkkosivut ovat hyvin laajat

(Kestävä kehitys 2017)    vrt. (Metso 2017)
(Opintolainoissa huima nousu -taustalla elokuinen uudistus 29.9.2017)   vrt. ( Yle 29.9.2017)

 

Muita esimerkkejä tapauksista, joissa viitteessä mainitaan usein sähköisen dokumentin otsikko, ovat muun muassa sosiaalisen median tekstit. Tarkempi saatavuustieto sekä dokumentin julkaisumuoto mainitaan tällöin lähdeluettelossa.

Youtube-video: (How It’s made Aluminium Cans? 2015)
Facebook-sivut: (K-Supermarket 2.2.2014)
- K-supermarket on tilin omistaja