Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Raamattu

Raamattuun viitattaessa ei käytetä sivunumeroita vaan Raamatun lukujen nimiä ja jakeita.

 

Tekstiviitteessä
 
(Raamattu, 1992, Psalmi 139: 7–18)

 

(Raamattu, i.a.-a, Matteuksen evankeliumi 3:16)

 

(Raamattu, i.a.-b, Markuksen evankeliumi 1:5)

 


Lähdeluettelossa
 
Raamattu. (1992). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos. Kirjapaja.

 

Pyhä Raamattu. (2007). Suomen Pipliaseura.

 

Raamattu. (i.a.-a). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama Uuden ja Vanhan testamentin suomennos sekä 2007 hyväksytyt Vanhan testamentin apokryfikirjat. Saatavissa: https://raamattu.fi/kaannokset/KR9. Viitattu 24.4.2023.

 

Raamattu. (i.a.-b). Raamattu 1933/-38. Saatavissa: https://raamattu.fi/kaannokset/KR38. Viitattu 24.4.2023.

 

Jos opinnäytetyössä on huomattavan paljon raamattuviitteitä,  voidaan johdannossa ilmoittaa, että yleisestä suosituksesta poiketen Raamattuun viitataan tällä – myös vakiintuneella – tavalla https://www.kielikello.fi/-/raamatunkohtiin-viittaaminen .