Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

10 TEKOÄLY

Opinnäytetyössä tulee huomioida, että Centria on sitoutunut TENKin Hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin, ja opiskelijan on osattava ohjetta noudattaa. Opiskelija on siten vastuussa opinnäytetyöstään, sen sisällöstä ja tutkimuseettisistä valinnoista. 

Opinnäytetyötä ei saa kirjoittaa pelkästään tekoälyllä, eikä myöskään yksittäisiä tekstikappaleita saa kirjoittaa tekoälyllä. Tekoälyä saa käyttää opinnäytetyön suunnitteluun sekä opiskelijan oman oppimisen tukena.

Opinnäytetyössä opiskelija voi hyödyntää tekoälyä mm. seuraavasti:

  • Alkuvaiheessa ideointiin, sekä aihealueen rajaukseen
  • Käsiteltävän tietoperustan hahmottamiseen ja tiedonhakuun
  • Ideoiden testaamiseen ja kehittelyyn
  • Asioiden selittämiseen opiskelijalle

Kieliasun korjaamista ja oikolukua ei saa tehdä tekoälyllä, tähän tulee käyttää joko tekstinkäsittelysovelluksen tai sanakirja.fi-palvelun oikolukutoimintoja.

Tekoälyn tuottamaa tekstiä ei saa kopioida suoraan omaan opinnäytetyöhön, vaan teksti tulee kirjoittaa omin sanoin ja selvittää tekstin tueksi oikeat lähteet. Opinnäytetyössä ei saa käyttää suoria lainauksia tekoälyn tuottamasta tekstistä.

Jos opiskelija on saanut toimeksiantajalta tausta-aineistoa, hän ei voi sitä syöttää tekoälysovellukselle ilman toimeksiantajan lupaa.  Aineisto voi kuulua joko aineiston kerääjälle tai toimeksiantajalle riippuen siitä, mitä on sovittu. Aineiston analysoiminen tekoälylle saattaa käyttöehtojen mukaan siirtää aineiston myös tekoälyn rinnakkaiskäyttöön tms.  Tekoälylle ei saa ilman lupaa syöttää tekijänoikeuden alaista materiaalia.  Liikesalaisuuksia, henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa ei saa syöttää tekoälylle. 

Centrian ohjeet tekoälynkäytöstä opiskelijoille löytyvät ItsLearning-työtilasta Digistartti.