Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

4 RAPORTOINTI

Tässä luvussa annetaan ohjeita, jotka liittyvät opinnäytetyön rakenteellisten osien (kansi, tiivistelmä, englanninkielinen tiivistelmä eli abstract, käsitteiden määrittely, sisällys, lähteet ja liitteet) sisältöön ja sijoitteluun. Lisäksi käsitellään sitä, miten työn johdanto, tulosten tarkastelu sekä johtopäätökset ja pohdinta kirjoitetaan raporttiin selkeästi ja johdonmukaisesti. Teksti, jota kirjoitetaan, sisältää lauseita ja virkkeitä. Jos asioita listataan, siihen on jokin syy. Kieli, jota käytetään, on selkeätä asiatyyliä. Opinnäytetyön kirjoittaminen on helpompaa, kun käyttää alla olevaa valmista Word-mallipohjaa.  Mallipohjassa on kaikki asetteluun liittyvä laitettu valmiiksi. 

Kirjoittamiseen, oikeinkirjoitukseen ja lähteisiin liittyvää itseopiskeltavaa materiaalia löytyy itslearning-alustalta Opinnäytetyö-nimiseltä kurssilta.