Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

11 ARVIOINTI

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

• tavoitteen asetteluun
• tietoperustaan ja lähteisiin
• opinnäytetyön suunnitteluun
• opinnäytetyön toteutukseen tai tuotokseen
• kirjalliseen esitykseen
• prosessin hallintaan.

Arvioinnin perusteissa osa-alueet on kuvattu arviointiasteikkona. Arviointi koskee koko opinnäytetyöprosessia. Opinnäytetyön arviointitaulukoissa on kuvattu arviointikohteita ja perusteita erikseen tutkimuksellisen ja toiminnallisen opinnäytetyön osalta. 

Arviointilomakkeen lausunto-osassa on tilaa vapaalle lausunnolle, jossa voidaan avata tarkemmin eri osa-alueiden toteutumista. Lisäksi lomakkeessa on tilaa työelämän edustajan lausunnolle. Myös opiskelija arvioi omaa suoritustaan erillisellä itsearviointilomakkeella.

Pareittain tai ryhmässä tehdyssä opinnäytetyössä on voitava osoittaa opinnäytetyön tekijöiden osuus.