Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Erityistapauksia

a) Ilman vuosilukua -merkitseminen

Mikäli lähdeluettelossa ei voida esittää lähteestä julkaisuaikaa, kuten esimerkiksi sähköisten lähteiden kohdalla usein on, voidaan julkaisuvuosi jättää merkitsemättä lähdeluetteloon sekä tekstiviitteeseen.

 

b) Sähköinen artikkeli ilman pysyvää osoitetta

Joskus sähköisillä lähteillä ei ole pysyvää verkko-osoitetta. Tällainen tietolähde on esimerkiksi Terveysportti. Lähteen saatavuustieto merkitään tällöin palvelun verkko-osoitteen mukaisesti.

Parikka, H. 2013. Urheilijan sydän. Teoksessa Lääkärin käsikirja. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi. Viitattu 4.5.2015.

 

c) Verkkojulkaisu ilman henkilötekijää

Jymäytetäänkö vanhempia varhaiskasvatuspalveluissa. Saatavissa: https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/jymaytetaanko-vanhempia-varhaiskasvatuspalveluissa/ . Viitattu 15.4.2016.