Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Luvattoman kopioinnin tarkistus

Kaikki valmiit opinnäytetyöt tarkastetaan plagioinnin eli luvattoman kopioinnin varalta. Käytössä on Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä mahdollisen plagioinnin tunnistamiseksi.