Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyö
 

Lähteinä käytetyistä opinnäytetöistä, pro gradu -tutkimuksesta, lisensiaatintutkimuksesta, väitöskirjasta tai muusta tutkimuksesta merkitään lähdeluetteloon:

Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Tutkimuksen tai opinnäytetyön nimi. Julkaisijan tai oppilaitoksen kotipaikka: Julkaisijan tai oppilaitoksen tiedot. Mahdollinen sarja ja sarjan numero. Opinnäytetyön taso.

Aro-Salonen, M. 2014. Normaalia nuoren elämää. Lapsen etu pitkäaikaisen sijaishuollon tavoitteina ja ratkaisuina. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatin tutkimus.

 

Korpelainen, A. 2014. Aikaperusteisen toimintolaskennan käyttöönotto pk-yrityksen huollonkustannuslaskennassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Pro gradu -tutkielma.

 

Ahmadian, A. M. 2015. Modeling contention behavior of machine-type devices over multiple wireless channels. Tampere: Tampere University of Technology. Master’s Degree Programme in Information Technology. Master of Science Thesis.

 

Huotari, E.-I. 2014. Auttaminen on molemminpuolinen ilo! Avustaviin perheenjäseniin perustuva auttaminen suomalaisissa perheyrityksissä avustajan näkökulmasta katsottuna. Jyväskylä: University Printing House. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Väitöstutkimus.

 

Sähköinen opinnäytetyö
 

Sähköinen opinnäytetyö, pro gradu, lisensiaattityö, väitöskirja tai muu tutkimus merkitään samoin periaattein kuin edellä, mutta tietoihin lisätään myös pysyvä osoite ja viittauspäivämäärä:

Sammalkangas, M. 2020. Ostokäyttäytyminen lastenvaatteita hankittaessa: Case Viivi ja Vilpertti. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005118318 . Viitattu 14.5.2020.

 

Virkkula, E. 2014. ”Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia”. Työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa. Oulu: Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Acta Universitatis Ouluensis. E Scientiae Rerun Socialum 143. Väitöskirja. Saatavissa: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526205465.pdf. Viitattu 16.1.2020.