Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

9 OPINNÄYTETYÖN EETTISET OHJEET

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön tekemiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.