Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Raportti, esite ja blogi

Raportti tai esite
 

Raportit ja esitteet merkitään lähdeluetteloon seuraavasti:

Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Kustannuspaikka, kustantaja, sarja ja sarjan numero. (Huom. Vuosilukua ei tarvitse toistaa, ellei se sisälly sarjan numerointiin.)

Hakulinen-Viitanen, T., Hietanen-Peltola, M., Bloigu, A. & Pelkonen, M. 2014. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sekä kouluterveydenhuolto: valtakunnallinen seuranta 2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 12/2014.

 

Jos henkilötekijää ei mainita, tekstiviitteenä voi olla joko julkaisjataho tai julkaisun nimi. Olennaista on, että tekstiviite ja lähdeluettelomerkintä vastaavat toisiaan. 

Alla on esimerkit molemmista tavoista:

Opetushallitus. 2017. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus. Esite. 
Saatavilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/180941_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteiden_uudistus.pdf . Viitattu 5.5.2020.
TAI
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus. 2017. Esite.Opetushallitus. 
Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/180941_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteiden_uudistus.pdf . Viitattu 5.5.2020.

 

Muita esimerkkejä:

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2023. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 

 

Sähköinen raportti tai esite
 

Sähköinen raportti tai esite merkitään samoin periaattein kuin painettu raportti tai esite, mutta tietoihin lisätään myös pysyvä osoite ja viittauspäivämäärä:

Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Kustannuspaikka, kustantaja, sarja ja sarjan numero. Saatavissa: pysyvä osoite. Viitattu: päivämäärä.

Leppisaari, I., Ihanainen, P., Nevgi, A., Taskila, V.-M., Tuominen, T. & Saari, S. 2008. Hyvässä kasvussa – Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta.  Helsinki. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 4: 2008. Saatavissa: https://karvi.fi/app/uploads/2015/01/KKA_408.pdf. Viitattu 19.1.2024.

 

Jos henkilötekijää ei mainita, tekstiviitteenä voi olla joko julkaisjataho tai julkaisun nimi. Olennaista on, että tekstiviite ja lähdeluettelomerkintä vastaavat toisiaan. 

Psykologipalvelut. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Saatavissa: https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/psykologipalvelut/. Viitattu 23.2.2024.

 

Blogi
 

Blogilla on usein  kirjoittaja, jonka nimi mainitaan. On hyvä varmistua blogin kirjoittajan asiantuntijuudesta eli tarkista, mitä muuta henkilöstä tiedetään. Hän voi olla alasi huippututkija tai sitten vain innokas harrastaja, ja näin ollen blogi voi olla ensisijainen lähde tai vain toissijainen. 

Nurminen, T. 2023. Kielellisesti saavutettavia viranomaispalveluita. Kapulat kielestä -blogi. Saatavissa: https://www.kotus.fi/nyt/kotus-blogi/kapulat_kielesta/kielellisesti_saavutettavia_viranomaispalveluita.40151.blog . Viitattu 13.11.2023