Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Lyhenteet

Lyhenteillä tarkoitetaan yleisesti ammattikirjallisuudessa hyväksyttyjä kirjainlyhenteitä usein käytetyille ja pitkille käsitteille. Esimerkiksi käsitettä Integrated Services Digital Network vastaa lyhenne ISDN.

Kun käsite mainitaan ensimmäisen kerran tekstissä, se esitellään kirjoittamalla ensin käsite ja sen jälkeen sitä vastaava lyhenne suluissa, esimerkiksi Integrated Services Digital Network (ISDN). Sen jälkeen käsitteeseen voidaan viitata käyttäen pelkästään sen lyhennettä ilman sulkuja, esim. ISDN.