Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Käsitteiden määrittely

Mikäli opinnäytetyössä esiintyy  ammattialan käsitteitä tai lyhenteitä, jotka vaativat määrittelyä, tehdään erillinen käsitteitä ja lyhenteitä määrittelevä aakkosellinen luettelo. Luettelossa käytetään riviväliä 1,5. Käsitteiden määrittely lisätään abstractin jälkeen.

Alla on esitetty tiivistetysti käsitteiden määrittelyn muodolliset ohjeet:

Otsikko lihavoituna: KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY.
Ei liikemerkkiä ylätunnisteessa.
Tarvitaan, jos työssä vaikeita käsitteitä tai lyhenteitä.
Riviväli 1,5.
Kaksi tyhjää riviä otsikon alla.
Fonttikoko 12 pt.
Vasemman reunan tasaus.

Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina. Jollet tarvitse käsitteiden määrittelyä, voit poistaa ko. sivun pohjasta.