Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Kirjat (painetut kirjat, e-kirjat, äänikirjat)

Painettu kirja

Painettu kirja merkitään lähdeluetteloon seuraavasti:

Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi (kursiivilla). Painos (mikäli muu kuin ensimmäinen). Kustannuspaikka: Kustantaja.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15., uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

 

Järvinen, P. 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. 8. uud. p. Helsinki: Talentum.

 

Mikäli kirjalle on merkitty toimittaja, eikä kirjan sisällöstä käy ilmi selvästi kirjan eri osioiden kirjoittajien tiedot, voidaan lähdeviite tehdä kirjan nimellä. Tieto kirjan toimittajasta tai toimittajista ei ole pakollinen tieto, eli se voidaan halutessa jättää myös merkitsemättä.

Soveltavan liikunnan apuvälineet. 2005. O. Kuutamo & H. Hölsömäki (toim.). Helsinki: Edita.

 

Soveltavan liikunnan apuvälineet. 2005. Helsinki: Edita.

 

E-kirja
 

Sähköinen kirja eli e-kirja merkitään samoin periaattein kuin painettu kirja, mutta tietoihin lisätään myös pysyvä osoite ja viittauspäivämäärä:

Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi (kursiivilla). Painos (mikäli muu kuin ensimmäinen). Kustannuspaikka: Kustantaja. ​Saatavissa: pysyvä osoite. Viitattu: päivämäärä.

Pirinen, H. 2023. Esihenkilö muutoksen johtajana. 5., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent. Saatavissa: https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.centria.fi/teos/EAFBBXXTBBAEF. Viitattu 15.1.2024.

 

Äänikirja
 
Ruokolahti, R., Elomaa, N., Mikkonen, J., Sipponen, L., Uutela, J., Räsänen, A. & Kaarela, T. 2021. Maineen johtamisen käsikirja. [Helsinki]: T-Media. Saatavissa: https://www.ellibslibrary.com/player/9789526955834 . Viitattu 21.11.2022.