Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Tekstin asetukset

Kirjasintyyppi

Kirjasintyyppeinä käytetään joko kirjasimia Times New Roman 12 pt, Arial 12 pt tai Palatino 12 pt.
 

Riviväli

Tekstin riviväli on 1,5. Rivivälillä 1 kirjoitetaan nimiölehti, tiivistelmä, abstract, mahdollinen esipuhe, sisällys- ja lähdeluettelo sekä pidemmät suorat lainaukset tekstissä.
 

Sivunumerot

Sivunumero merkitään sivun yläreunaan oikealle. Sivunumerointi alkaa numerolla yksi johdantosivulta ja jatkuu lähdeluettelon loppuun saakka.
 

Marginaalit

Sivun ylä- ja alareunaan jätetään 2,5 cm:n marginaali. Vasempaan reunaan jätetään 2 cm:n marginaali ja oikealle 1,5 cm. Tekstissä käytetään tavutusta. Vasen reuna tasataan. Lähdeluetteloon tulee vasemman reunan tasaus.
 

Kappalejako

Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Muuten rivit kirjoitetaan täyteen. Kappaleiden pituutta on hyvä vaihdella. Suositeltava kappalepituus on 8–12 riviä. Otsikon jälkeen sivun alareunaan kirjoitetaan vähintään kaksi riviä. Kappaleen jatkuessa seuraavalle sivulle pitää sinne kirjoittaa vähintään kaksi riviä. Kappaleiden välistyksen on oltava nolla.
 

Kun käytät valmista opinnäytetyön mallipohjaa, niin kaikki nämä asetukset ovat valmiina.