Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Sisällys

Opinnäytetyössä käytetään sisällysluettelosta sanaa SISÄLLYS. Sen tulee olla tiivis, mutta samalla informatiivinen. Hyvästä sisällyksestä lukija pystyy helposti hahmottamaan työn kokonaisuuden ja rakenteen.

Sisällys koostuu korkeintaan kolmen tason otsikoista. Alaluvun numero alkaa samasta kohtaa, josta edellisen tason otsikko alkaa. Kaikki otsikot kirjoitetaan saman muotoisina kuin ne on tekstiin kirjoitettu. Sisällyksen otsikoiden kirjasinkoko on 12 pt.

Sisällysluettelona suositellaan automaattista sisällysluetteloa, jolloin varmistetaan, että työn otsikot ja sisällysluettelon otsikot varmasti täsmäävät. TIIVISTELMÄABSTRACT ja KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY kirjoitetaan ennen SISÄLLYS-sanaa, jota seuraa tyhjä riviväli.  Varsinainen sisällysluettelo luodaan sen jälkeen. Sisällyksen loppuun kirjoitetaan ilman lukunumerointia sanat LÄHTEET ja LIITTEET. Liitteet-sanan jälkeen tulee tyhjä riviväli, jonka jälkeen seuraa KUVIO-, KUVA- ja TAULUKKO-luettelot kuvan esittämään tapaan.

 

Mall opinnäytetyön sisällysluettelosta

 

Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina.