Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Lähteet

Lähdeluettelo tulee asian käsittelyosan jälkeen ennen liitteitä. Otsikoksi merkitään suuraakkosin LÄHTEET. Lähdeluettelossa mainitaan lähteet, joita on käytetty tekstissä. Myös lainattujen kuvioiden ja taulukoiden lähteet on merkittävä. Tekstiviitteitä käytetään aina referoitaessa jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä. Lukijan on pystyttävä tekstissä esitetyn nimen perusteella löytämään teoksen tiedot lähdeluettelosta.

Lähteisiin viittamisesta kerrotaan tarkemmin luvussa 6 ja lähdeluettelon laatimiseen löytyy ohjeita ja esimerkkejä luvusta 7.