Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Kuvien käytöstä

Kuvia voi käyttää opinnäytetyössä sitaattioikeuden perusteella. Tarkista Aaltoyliopiston selkeästä oppaasta, täyttyvätkö ohjeet. Näyttökuvat tai ruudun kaappaukset käyttöliittymästä eivät sinänsä ole teoskynnyksen ylittäviä kuvia mutta jos niissä näkyy tekstiä tai muita kuvia, tulee ottaa huomioon niin tekijänoikeudet kuin henkilötietojen käsittelyyn liityvät ohjeet ja lainsäädäntö. Tällöin voidaan esim. sumentaa kuvasta osa. 

Itse tehtyjä  tai otettuja kuvia saa tietysti tekijänoikeuden mukaan käyttää vapaasti, kunhan huomioidaan henkilötietoja koskeva lainsäädäntö.