Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Aineistonhallintasuunnitelma

Opinnäytetyön aineisto on sitä, mitä opinnäytetyötä varten on kerätty tai muulla tavoin hankittu. Aineistoja ovat mm. kyselytutkimuksen vastaukset, laboratorio- tai muut mittaukset. Aineisto voi olla kerätty myös TKI-hankkeessa tai aineisto voi olla avoimesti julkaistu. 

Aineiston hallintasuunnitelmassa on kerrottu, miten aineistoa säilytetään, tuhotaanko se ja milloin se tapahtuu tai voidaanko se julkaista avoimesti jossakin arkistossa. On myös hyvä sopia, kuka aineistoa saa käyttää opinnäytetyön tekemisen jälkeen. Esimerkiksi parityönä tehdyn opinnäytetyön aineistoa voisi toinen tekijöistä joskus haluta käyttää myöhemmin jatko-opinnoissaan. 

Arenen sivuilta löytyy ohje ja word-dokumentti, jota voi käyttää aineistonhallintasuunnitelman pohjana. Lue ensin ohje ja poista word-dokumentista ensimmäisenä oleva ohjesivu. Aineistonhallintasuunnitelman voi tallentaa WIHIIN. Ohje löytyy sivulta eettisten ohjeiden alapuolelta osoitteesta  https://arene.fi/julkaisut/raportit/opinnaytetoiden-eettiset-suositukset/ .