Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Artikkeli

Artikkeli toimitetussa teoksessa
 

Artikkelista, joka on julkaistu toimitetussa teoksessa, merkitään lähdeluetteloon seuraavat tiedot:

Artikkelin tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Teoksessa toimittajan etunimen ensimmäinen kirjain. Toimittajan sukunimi (toim.) Toimitetun teoksen nimi (kursiivilla). Kustannuspaikka: Kustantaja, koko artikkelin sivunumerot.

Sukunimen jälkeen merkitään sulkeisiin (toim.) ja englanninkielisissä lähdeteoksissa merkitään (Ed./Eds.).

Ikonen, K. 1994. Maahanmuuttajien opetus. Teoksessa T. Hilasvuosi (toim.) Monikulttuurinen koulu. Opetus & kasvatus -sarja. Helsinki: Painatuskeskus, 75–100.

 

Kuusinen, J. & Korkiakangas, M. 1991. Oppiminen. Teoksessa J. Kuusinen (toim.) Kasvatuspsykologia. Porvoo: WSOY, 21–64.

 

Kiviniemi, K., Leppisaari, I. & Teräs, H. 2013. Autenttiset verkko-oppimisratkaisut asiantuntijuuden kehittäjinä. Teoksessa J. T. Hakala & K. Kiviniemi (toim.) Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 99–114.

 

Teräs, H., Leppisaari, I., Teräs, M. & Herrington, J. 2014. Learning cultures and multiculturalism: Authentic e-learning designs. In T. Issa, P. Isaias & P. Kommers (Eds.) Multicultural Awareness and Technology in Higher EducationGlobal Perspectives. Hershey, PA: IGI-Global, 197–217.

 

Artikkeli lehdessä tai kausijulkaisussa
 

Jos artikkeli on julkaistu lehdessä tai kausijulkaisussa, artikkelista merkitään lähdeluetteloon:

Artikkelin tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi. Volyymi* tai vuosikerta**, numero, koko artikkelin sivunumerot.

Lehden tai kausijulkaisun nimi kirjoitetaan kursiivilla Harvardin viittaustavan mukaisesti.

Leppisaari, I., Kleimola, R., Herrington, J., Maunula, M. & Hohenthal, T. 2014. Developing More Authentic e-Courses by Integrating Working Life Mentoring and Social Media. Journal of Interactive Learning Research, 25(2), 211–236.

 

Salo, P. 2007. Potilastiedon sähköistä käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Teoksessa H. Hopia ja L. Koponen (toim.). Hoitotyön kirjaaminen. Hoitotyön vuosikirja 2007. Jyväskylä: Gummerus  13–24.

 

Sähköinen artikkeli
 

Jos kyseessä onkin sähköinen artikkeli, se merkitään muutoin kuten edellä, mutta viitteen loppuun lisätään lisäksi artikkelin pysyvä osoite, nk. DOI-tieto, ja viittauspäivämäärä.

Puhakka, A. 2022. Työnantajien luottamushenkilöistä ja edustajista tavallisiksi palkanansaitsijoiksi? Työelämän tutkimus, 20(1), 152–155. Saatavilla: https://doi.org/10.37455/tt.115318. Viitattu 15.1.2024

 

Sanomalehtiartikkeli
 

Sanomalehtiartikkeleissa ei välttämättä mainita kirjoittajaa. Tällöin tekstiviite tehdään artikkelin nimen mukaan, ja se kirjoitetaan kursiivilla.

Millenium miljoonan päättäjät. 2006. Taloussanomat 15.6.2006.

 

Superstara. 2023. Helsingin Sanomat, Kuukausiliite 3.6.2023, 615, 30–39.

 


* Volyymi, vol, volume

** Vuosikerta, vsk.