Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Standardit ja patentit

Standardit
 

Standardeista on käytössä vakiintuneet lyhenteet, esimerkiksi Suomen Standardisoimisliitto lyhennetään SFS. Standardit merkitään lähdeluetteloon seuraavasti: 

Standardointiorganisaatio. Standardin numero. Standardin nimi. Laatimisvuosi. Kustannuspaikka: Kustantaja.

SFS 5989. Lähde- ja tekstiviitteiden laatiminen. 2012. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS.

 

Jos kyseessä on sähköinen standardi, viitteen loppuun lisätään myös pysyvä osoite ja viittauspäivämäärä.

IEEE 1902.1 Standard for Long Wavelength Wireless Network Protocol. 2009. Saatavissa: doi: 10.1109/IEEESTD.2009.4810102. Viitattu 15.6.2020.

 

Patentit
 

Patentista merkitään lähdeluetteloon seuraavat asiat:

Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Patentointivuosi. Patentin omistava yhtiö. Patentin nimi. Patentointimaa ja patentin numero (jolla patentin löytää patenttirekisteristä).

Melcer, S. 2006. SOFUN. Physical Exercise machine. USA US2006252612.