Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

8 OPINNÄYTETYÖN TALLENTAMINEN THESEUKSEEN

Opinnäytetyö on aina julkinen asiakirja. Se perustuu vuoden 1999 perustuslakiin (12 §), lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja OKM:n ohjeeseen Opinnäytetöiden julkisuus 28.1.2004 Dnro 3/500/2004. Asiasta voi tarkemmin lukea myös Tietosuojavaltuutetun toimiston julkaisusta Opinnäytetyöt ja tietosuoja. Opetusministeriön antaman ohjeen (2/500/2004) mukaan ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen. Käytännössä opiskelija huolehtii siitä, ettei opinnäyteytö sisällä asioita, jotka on toimeksiantajan kanssa sovittu salattaviksi.  

Tiivistelmässä mainitaan, jos työ sisältää salaisen liiteosan. Toimeksiantajalle jäävä salainen osa on erillisessä liitteessä. Liiteosa on opinnäytetyön tausta-aineistoa. Salaista liiteosaa ei arvioida.

Opinnäytteen julkisuutta voidaan rajoittaa vain sellaisen materiaalin osalta, joka on laissa määrätty salassa pidettäväksi. Ammattikorkeakoulun päätös opinnäytetyön salaisuudesta tulee perustua lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 621/1999), jossa salassa pidettäväksi on määrätty mm. asiakirjat, jotka sisältävät liikesalaisuuksia (mikäli se, jota asiakirja koskee, ei anna suostumustaan sen tiedoksi antamiseen). Mahdollisen keksinnön patentoimisessa noudatetaan lakia korkeakouluissa tehtävistä keksinnöistä ja yleistä patenttilainsäädäntöä. Tekijänoikeudellisista kysymyksistä määrätään yleisessä tekijänoikeuslainsäädännössä.

Valmiit ja hyväksytyt opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen. Opiskelija voi itse päättää tallentaako hän työnsä Theseuksen julkiseen kokoelmaan kaikkien nähtäville vai käyttörajattuun kokoelmaan, johon pääsee Centria-ammattikorkeakoulun verkossa olevilta koneilta. Käyttörajatussa kokoelmassa olevista töistä näkyvät metatiedot kuten tekijän nimi, opinnäytetyön nimi, tiivistelmä jne.