Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Julkaisulla kaksi tai useampi tekijä

Kaksi tekijää
 

Jos lähteellä on kaksi tekijää, molemmat mainitaan tekstiviitteessä. Tekijöiden nimien väliin merkitään &-merkki.

Lumijärvi & Kela (2014, 5) toteavat, että...

 


Tekijöitä kolme tai enemmän
 

Jos tekijöitä on kolme tai useampia, tekstiviitteeseen merkitään ensimmäistä kertaa viitattaessa kaikki nimet

Lumijärvi, Kiiskinen & Särkilahti (2014, 21–22) ovat tutkineet...


mutta myöhemmin merkitään ensimmäinen tekijä ja lyhenne ym.

Edelleen Lumijärvi ym. (2014, 23–24) väittävät, että...