Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ihmistieteisiin kohdistuvaan tutkimukseen opastetaan TENKin oppaassa Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden ennakkoarviointi Suomessa. Ohje on päivitetty vuonna 2019. Ihmisiä koskeva tutkimus nähdään tässä hyvin laaja-alaisesti eli tieteen alat ovat humanistinen, yhteiskuntatieteellinen, tekniikan alan, taidealojen ja jossain tapauksissa myös terveys- ja hoitotieteellisten alojen tutkimus, jossa ei kajota ihmiseen.  Tarvittaessa ihmistieteiden eettinen toimikunta voi antaa opinnäytetyöhön liittyvästä tutkimuksesta ennakkoarvioin. Lääketieteelliseen tutkimukseen lasketaan myös terveys- ja hoitotieteellinen tutkimus, jonka ennakkoarvioinnista voit keskustella yliopettajan kanssa.

Centriassa tehtävissä opinnäytetöissä vältetään aiheita, joissa tarvitaan ihmistieteisiin liittyvää eettistä ennakkoarviointia.