Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Yrityksen intrasivut ja www-sivut

Yritysten sisäiseen tiedottamiseen tarkoitettuja intrasivuja voidaan käyttää lähteinä. Ne merkitään samoilla periaatteilla kuin muutkin lähteet. Lähde kuvaillaan esim. Yrityksen X intrasivut tms. Vaikka sähköinen osoite ei aukeakaan kaikille opinnäytetyön lukijoille, voidaan lähdetiedoilla jäljittää käytetty tieto tarpeen vaatiessa. 

 

Tilastokeskus. Syntyvyys nousi vuonna 2021. Saatavissa: https://www.stat.fi/julkaisu/cku2ehapc8hl90c58br8mqkkj. Viitattu 18.1.2022.

 

Aloita sijoittaminen. 2019. Sijoitustieto. Saatavissa: https://www.sijoitustieto.fi/sijoittaminen. Viitattu 25.1.2021.
TAI
Sijoitustieto. 2019. Aloita sijoittaminen. Saatavissa: https://www.sijoitustieto.fi/sijoittaminen. Viitattu 25.1.2021.

 

Rahastot ja rahastosäästäminen. Op. Saatavissa: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot. Viitattu 25.1.2021.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019. Eriarvoisuus. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus. Päivitetty 4.12.2019. Viitattu 15.11.2021.