Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Kansi

Opinnäytetyön nimen on hyvä olla mahdollisimman informatiivinen ja kiinnostava. Hyvä otsikko on lyhyt, helppolukuinen ja sisältöä kuvaava. Tämä koskee niin opinnäytetyön nimeä kuin lukujenkin otsikoita. Opinnäytetyön otsikon voi tarvittaessa jakaa niin, että pääotsikko ilmaiseen aihepiirin ja alaotsikko tarkentaa työn näkökulman kyseiseen aiheeseen.
 

Esimerkki:

JOHDON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN (pääotsikko fonttikoolla 16)

Esimerkkinä Kokkolan kaupunki (alaotsikko fonttikoolla 14)

 

Nimiölehden asetukset:

Tekijän nimi 10 cm sivun yläreunasta fonttikoolla 14 pt.
Tekijän nimen ja opinnäytetyön nimen välissä on 14 pt tyhjä rivi.
Opinnäytetyön nimi fontilla 16 pt, kokonaan isolla, lihavoituna.
Mahdollinen tarkentava lisänimi 14 pt fonttikoolla.
Yksi tyhjä rivi nimirivien välissä.
Kaikki teksti lihavoituna nimiölehdellä.
Vasen marginaali eli reunus 2 cm.
Ylämarginaali 2,5 cm.
Alamarginaali 2,5 cm.
Oikea marginaali 1,5 cm.
Kuukauden nimi ja vuosiluku viimeisellä rivillä.
Riviväli 1.

Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina.