Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Koodi

Jos koodin pituus on alle 15-20 riviä koodia,  niin se sijoitetaan tekstin sisään sisentäen. Jos sitä on enemmän, niin se lisätään liitteeksi. Kirjaisintyyli eli fontti vaihtuu koodiosuudessa courier new roman -fontiksi. Riviväli vaihtuu riviväliksi 1.

​Tässä esimerkissä käytetään tekstin sisällä koodia sekä esitetään koodi erillisenä listauksena. Huomaa myös, että koodilistaukset numeroidaan kuten kuvat.

Esimerkki:

Kun C++ ohjelma käynnistetään, kutsutaan ensimmäisenä main()-funktiota. Main()-funktion ensimmäinen koodirivi, tässä tapauksessa int i = 0; on ensimmäinen suoritettava rivi ja vastaavasti ohjelman suoritus päättyy main()-funktiossa return 0; riville. Koodi on esitetty seuraavassa:


int main()

{

          int i = 0;

          cout << ”i:n arvo on:” << i << endl;

          return 0;

}

 

Koodi 1. main-methodi C++ -ohjelmassa.

 

Ylläesitetyn (Koodi 1.) esimerkin mukainen toteutus main()-funktiosta on pakollinen osa jokaista C++ -ohjelmaa.