Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

13 ESSEETEHTÄVÄT

Monilla opintojaksoilla laaditaan kirjallisia tehtäviä, jotka kirjoitetaan esseinä. Essee on asiatyylinen ja itsenäinen teksti. Tyyliltään essee on kriittinen, analysoiva ja pohdiskeleva kirjoitelma, joka alkaa asiaan vievällä johdannolla (suppeammassa esseessä aloituskappaleella) ja päättyy yhteenvetoon (suppeammassa esseessä lopetuskappaleeseen). Sujuvan esseen sisältö on jäsennelty, ja teksti etenee loogisesti.

Essee kirjoitetaan jollain seuraavista fonttityyleistä: Times New Roman 12 pt, Arial 12 pt tai Palatino 12 pt. Tekstin riviväli on 1,5. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Muuten rivit kirjoitetaan täyteen. Kappaleiden pituutta on hyvä vaihdella. Suositeltava kappalepituus on 8–12 riviä. Kappaleiden välistyksen on oltava nolla.

Esseen kirjoitusta varten löydät mallipohjan tämän sivun alalaidasta. Se voi myös löytyä itslearning-alustalta. Tekstin asetukset ovat mallipohjassa valmiina, ja tarkemmat tiedot tekstin asetuksista löytyvät luvusta 5 Yleisiä muotoseikkoja.