Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Tiivistelmä ja abstract

Tiivistelmän tarkoituksena on antaa kokonaiskuva työstä. Tiivistelmä on omana sivunaan, ja se täytetään valmiiseen tiivistelmäpohjaan. Tiivistelmän kirjoitustyyli on toteavaa, lyhyttä ja passiivimuotoista. Tiivistelmässä ei käytetä lyhenteitä, symboleja eikä typografisia korostuksia, eikä siinä viitata kuviin tai taulukoihin. Asiasanojen tulee olla opinnäytetyön keskeistä sisältöä kuvaavia, ja ne merkitään aakkosjärjestykseen.

Tiivistelmä kirjoitetaan täydellisin virkkein ja lausein, eli se ei ole luettelo. Tiivistelmän rakenne on seuraava:

• toimeksiantajan tiedot (Jos toimeksiantaja haluaa pysyä tunnistamattomana voidaan asia kuvata fraasille "Eräs yritys" tms.)
• työn aihe ja tavoitteet
• tietoperustan keskeiset elementit
• menetelmät
• tulokset ja johtopäätökset.

Tiivistelmässä mainitaan myös, jos työ sisältää salaisen liiteosan. Toimeksiantajalle jäävä salainen osa on erillisessä liitteessä. 

Tiivistelmän aikamuoto on mahdollisuuksien mukaan imperfekti – varsinkin omaa työtä koskeva osuus kirjoitetaan imperfektissä. Tiivistelmän perusteella lukijan tulee ymmärtää opinnäytetyön sisältö lukematta varsinaista työtä. Lisäksi laaditaan aina englanninkielinen tiivistelmä eli abstract, jonka opiskelija itse tarkistaa Sanakirja.fi -palvelun Kielentarkistin (Proofing) -ohjelmalla ja jonka sen jälkeen  tarkastaa englannin kielen opettaja. Sanakirja.fi-palvelun käyttöön saa apua Centria-kirjastosta. Asettelu ja kirjoittamisperiaatteet ovat samat kuin suomenkielisessä versiossa.

Alla on esitetty tiivistetysti tiivistelmän muodolliset ohjeet:

Centria-ammattikorkeakoulun suomalainen liikemerkki ylätunnistealueella.
Otsikko lihavoituna: TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ suomenkielisessä  ja  ABSTRACT englanninkielisessä.
Riviväli 1.
Vasemman reunan tasaus.
Sivumäärä esimerkiksi: 30 + 3, jos sivu 30 on viimeinen ja liitteitä on 3, vaikka liitteissä olisi useampi sivu.
Fonttikoko 12 pt.

Malli opinnäytetyön tiivistelmästä

Valmista mallipohjaa käytettäessä kaikki asettelut ovat valmiina.