Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Lukujen otsikointi ja numerointi

Otsikon pitää olla lyhyt, tarkka ja sisältöä kuvaava. Pääluvut aloitetaan aina omalta sivultaan. Jokaiseen lukuun on kirjoitettava tekstiä, ja sekä pääluvun että alaluvun alla on oltava tekstiä. Otsikon numeroinnissa viimeisen numeron jälkeen jätetään yksi välilyönti eikä pistettä käytetä. Otsikot merkitään siten, että pääotsikon jälkeen tulee kaksi tyhjää riviä, alaotsikon jälkeen yksi tyhjä rivi. Jokaisen luvun loppuun jätetään kaksi tyhjää riviä.

Pääotsikot kirjoitetaan suuraakkosin, sitä alemman tasoiset otsikot pienaakkosin. Kaikki otsikot lihavoidaan ja käytetään samaa kokoa 12 pt. On huomattava, että jos luvun jakaa alaluvuiksi (esimerkiksi luvun 5 alla on luku 5.1), saman pääluvun alla tulee olla vähintään myös alaluku 5.2. Numeroimattomia otsikoita tulee välttää.

Kun käytät valmista opinnäytetyön mallipohjaa, niin kaikki nämä asetukset ovat valmiina.