Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Kaava ja yhtälö

Alla on esimerkki siitä, miten matemaattinen kaava liitetään opinnäytetyöhön.

Tasasähkötekniikassa komponentin tai laajemman kytkennän virtaa johtavaa ominaisuutta kuvaava konduktanssi:

G = I / U                  (1)

jossa I on komponentin läpi menevä virta ja U on komponentin yli vaikuttava jännite. Konduktanssin yksikkö on siemens (S).

Yhtälöt numeroidaan juoksevasti, ja yhtälön termit määritellään yhtälön jälkeisessä tekstissä.