Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Viittaus koskee yhtä tai useampaa virkettä

Viittaus yhteen virkkeeseen
 

Jos viittaus koskee vain yhtä virkettä, lähdeviite sisällytetään kyseisen virkkeen sisäpuolelle. Piste merkitään tuolloin siis sulkumerkin ulkopuolelle:

Tämä on helppoa (Aro 2015, 18).

 


Viittaus useampaan virkkeeseen
 

Jos viittaus kohdistuu useampaan virkkeeseen, lähdeviite merkitään sulkeisiin asiakokonaisuuden loppuun pisteen jälkeen, ikään kuin itsenäiseksi virkkeeksi. Myös sulkeiden sisään merkitään tuolloin piste.

Opiskelija osaa lähdeviittaustekniikan. Hän on huolellinen ja noudattaa ohjeita. Silloin lukija tietää, mikä asia on mistäkin lähteestä ja mikä on opiskelijan omaa mielipidettä. (Aro 2015, 21–23.)

 

Sama esimerkki kuin edellä, nyt viitataan useampiin sivuihin, jolloin sivunumerot erotetaan pilkulla.

Opiskelija osaa lähdeviittaustekniikan. Hän on huolellinen ja noudattaa ohjeita. Silloin lukija tietää, mikä asia on mistäkin lähteestä ja mikä on opiskelijan omaa mielipidettä. (Aro 2015, 21–23, 26.)