Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Julkaisulla ei ole henkilötekijää

Kun kirjoittajan nimi ei ole tiedossa, tekstissä käytetään julkaisun nimeä ja vuosilukua, joissakin tapauksissa myös julkaisijayhteisön nimeä. Samoin menetellään myös lehtiartikkelien yhteydessä silloin, kun kirjoittajan nimi ei ole tiedossa.

(Kaleva 31.1.2020)
(Talouselämä 16.4.2019)


Myös lakeihin ja asetuksiin, komiteanmietintöihin ym. viitataan saman periaatteen mukaisesti.

(Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351, § 3)
(Yritystutkimusneuvottelukunta 2015)