Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Kypsyysnäyte EXAMissa

Exam on sähköinen tentti (E-tentti), jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa määritellyssä tilassa valitsemanaan ajankohtana. Kaikki Exam-järjestelmässä suorittavat tentit noudattavat Centrian tutkintosääntöä ja muita käytänteitä. 

Kun opiskelija haluaa tehdä kypsyysnäytteen oman ammattikorkeakoulun Exam-järjestelmässä, toimitaan paikallisten Exam-ohjeiden mukaan. Ohjeet löytyvät itslearning-alustan työtilasta Digistart > EXAM (vaatii kirjautumisen).

Jos opiskelija haluaa tehdä kypsyysnäytteen toisessa ammattikorkeakoulussa, toimitaan ko. ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan. Katso ohjeet tenttivierailusta Centrian nettisivuilta.