Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Viittaus usean eri tekijän julkaisuun

Jos tieto on peräisin useasta eri lähteestä, viitteet merkitään samojen sulkeiden sisälle ja erotetaan puolipisteellä:

Nämä tutkimustulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia (Kiuru 2012; Perälä & Perälä 2010).