Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Opinnäytetöiden eettiset suositukset

ARENE eli Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto on tehnyt Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. Suosituksen ottavat kantaa opinnäytetyön tekemiseen liittyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin ja neuvovat niin opinnäytetyöntekijää kuin ohjaajaakin sekä vastuiden että velvollisuuksien osalta. Suosituksista on tehty diasarja, jota voi käyttää vapaasti itseopiskelumateriaalina tai opetuksessa. Arenen suositukset sisältävät Opiskelijan ja ohjaajan muistilistat, jotka ovat oivallinen työkalu niin opinnäytetyön tekijälle kuin ohjaajallekin. Suositukset on päivitetty vuonna 2020.