Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Tutkimusluvat

Jos tutkimuksesi kohdistuu jonkin organisaation henkilökuntaan, tai johonkin yhteisöön, selvitä tarvitaanko tähän tutkimuslupa. 

Tutkimuslupaa haetaan silloin, kun halutaan lähestyä jonkun organisaation henkilökuntaa tai opiskelijoita yms. Tutkimuslupaa haetaan kyseiseltä organisaatiolta ja on hyvä selvittää etukäteen, millainen lupaprosessi on kyseisessä organisaatiossa. Tutkimuslupaa haetaan tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja se on huomioitava aikataulullisesti. Tutkimuslupaa haetaan yleensä silloin, kun halutaan organisaatiolta

  • tietoja henkilörekistereistä
  • tietoja havainnoista
  • haastatteluja
  • arkistoaineistoa

Kun organisaatiolta pyydetään tietoja, on huomattava, että tietojen luovutuksesta voi koitua kustannuksia. 

Tutkimuslupaa haetaan usein organisaation omalla lomakkeella, jossa kysytään tutkimuksesta yksityiskohtaisia tietoja. Centriaa koskevat tutkimuslupapyynnöt lähetetään osoitteella kirjaamo@centria.fi. Centrian tutkimuslupaomake löytyy osoitteesta https://net.centria.fi/tki/tutkimuslupa/.